Menu Close Menu
مسئولیت جوانان با کیست؟

ازجوانان به جوانی می‌رسیم

ازجوانان به جوانی می‌رسیم

قدرت هر جامعه ای در توان و عزم جوانان آن جامعه است و دراین برهه نباید زمان بیشتری را از دست داد و از توان و عزم جوانان یاری جست. هیچ مشکلی با مشارکت جوانان وجود ندارد که حل نگردد بلکه باید کار جوانی به جوانان واگذار گردد.

ایرج عزیزی/ دبیر سازمان مردم نهاد سرای مهرو امید

باجستجویی در اینترنت خواهیم یافت که نرخ رشد جمعیت ایران میل به صفر است و احتمالا با یک چالش بزرگ روبرو هستیم .

با داشتن 50 درصد از جمعیت ایران  زیر 33 سال، که در سال 1430 سنی که جمعیت کشور را به دو نیم تقسیم می‌کند (میانه سنی) به رقم 47 سال می‌رسد،این یک چالش بزرگی است که باید مدیریت شود.

قدرت هر جامعه ای در توان و عزم جوانان آن جامعه است و دراین برهه نباید زمان بیشتری را از دست داد و از توان و عزم جوانان یاری جست. هیچ مشکلی با مشارکت جوانان وجود ندارد که حل نگردد بلکه باید کار جوانی به جوانان واگذار گردد.

برای رهایی از این چالش نیازمند اقدامات تاثیرگذار از سوی جوانان هستیم.همانطور که برای حل مشکلات در تمامی عرصه ها نیاز به اعتماد جدی  به جوانان در تمامی عرصه ها نیازمندیم و این اقدامات جوانان است که تاثیر زیادی برای دهه های آینده تعیین خواهد کرد.

حال ما جوانان مسئولیت سنگینی بر دوش خود داریم و رهایی از این چالش برعهده جوانان است.اما مسئولیت سنگین تر بر دوش مسئولینی است باید بتوانند این مسئولیت را بر دوش جوانان بگذارند و جوانان را وارد عرصه کرده  و از جوانان به جوانی برسند.

مسئولیت این چالش با شعار و سخنرانی انجام نخواهد شد و این مسئولیت هیچ گاه تاثیری مانند اکنون برای رهایی از سن میانسالی نبوده است .برای اینکه جمعیت ایران از سن میانسالی به سن جوانانی برسد، این به ما بستگی دارد که به عنوان جوانان دور هم جمع شویم و به چالش های پیش روی خود بپردازیم.

نقش جوانان برای رهایی از این چالش بزرگ بسیار است،اما برخی از چالش‌هایی که ما با آن‌ها روبرو هستیم، مانند بیکاری،ایجاد فرصت‌های اشتغال،تسهیل ازدواج جوانان،فرزندآوری و سایر دلایل که در این یادداشت نمی گنجد از همان مسئولیت سنگین تری می باشد که بر عهده مسولین حکومتی است که باید انجام شود.

برای رهایی از این چالش باید فرهنگی ایجاد کنیم که ساخت و شکل دادن نظر جوانان را تشویق کند. تغییری که می خواهیم با جمع شدن جوانان  و توسعه فرهنگ و سیستم ارزشی جامعه خودمان امکان پذیر می باشد.برای برنامه ریزی،اجرا،مسئولیت پذیری باید از خود جوانان استفاده شود تا از جوانان به جوانی برسیم.

 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانت دار باشیم/

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران