Menu Close Menu
چه کسی چوب حراج بر اعتماد مردم می‌زند؟/ تحلیلی پیرامونحواشی اخیر انتخابات هیات رئیسه مجلس

هزینه‌های سنگین یک بلاهت

هزینه‌های سنگین یک بلاهت

نیکزاد در سه سال گذشته، مرد شماره دو بهارستان و تنها سهم اردبیل از کیک قدرت بود. انتظار بر این بود که به واسطه همین حضور، اردبیل از سرریزهای ملی بی‌نصیب نماند؛ اما اینگونه نشد. تنها خروجی عینی نائب رئیسی نیکزاد، به تک‌روی وی در استان و ایجاد شبکه انحصار در مصادره قدرت محلی انجامید که ماه‌عسل همبستگی و همگرایی نمایندگان استان را در همان روزهای اول زهرآگین کرد. 

کرامت مهدوی کلور/ حقوق‌دان |

 

علی نیکزاد برای تکرار در کرسی نائب رئیسی مجلس فقط و فقط یک رای کم داشت. آنگونه که مشخص است، چندنفر از نمایندگان استان اردبیل در جریان انتخابات هیات رئیسه سال آخر نه تنها همراه او نبودند؛ بلکه بر کاستن از سبد رای او هم اهتمام ورزیده‌اند. پایداری‌ها به سهم‌خواهی خود از هیات رئیسه رسیدند و برای این مهم؛ بیش از همه مدیون رفتار ناشی از بلاهت و سبکسری یکی از نمایندگان اردبیل در قبال سیاست‌های رفتاری علی نیکزاد هستند.

نیکزاد در سه سال گذشته، مرد شماره دو بهارستان و تنها سهم اردبیل از کیک قدرت بود. انتظار بر این بود که به واسطه همین حضور، اردبیل از سرریزهای ملی بی‌نصیب نماند؛ اما اینگونه نشد. تنها خروجی عینی نائب رئیسی نیکزاد، به تک‌روی وی در استان و ایجاد شبکه انحصار در مصادره قدرت محلی انجامید که ماه‌عسل همبستگی و همگرایی نمایندگان استان را در همان روزهای اول زهرآگین کرد. خروجی این فروپاشی، تقابل و تناقض اکثریت نمایندگان با نائب‌رئیس متنفذی بود که فقط و فقط بر سر صندوق رای زورشان می‌توانست بر نیکزاد بچربد.

 اینجا صحبت بر سر اصرار در تکرار نیکزاد در کسوت پیشین نیست؛ بلکه جدال بر سر ذبح اخلاق  و خیانتی قبیح است. بلاهت این خیانت؛ ریشه در تنگ‌نظری داشت.برای آنکه هدف بتواند وسیله را توجیه کند؛ دست به دامان مقدسات هم شد. 

«ذات خیانتکار» برشی از کارکتر شخصیتی حقیر آن نماینده دارد که بر سر منفعت‌طلبی شخصی، اردبیل و موکلانش را مفت و لاطائل فروخت. خیانت پدیده‌ای قرین نفاق و در مغایرت با شان انسان‌هاست که غالبا در سایه نفاق به سرانجام می‌رسد. در این خیانت نامستحسن سیاسی، هزینه خیانت را صرفا تنها عامل یا فاعل خیانت نمی‌پردازد، بلکه هزینه واقعی آن بر استان اردبیل تحمیل می‌شود. هزینه‌های سنگین شخصی‌سازی اختلاف میان نمایندگان دوباره بر تن نحیف و زخم خورده اردبیل رنجور تحمیل خواهد شد و در این میان همه نمایندگان فعلی باید پاسخگو باشند.

اگر رفتار نیکزاد با دیگر نمایندگان استان اردبیل در مسیر تعامل و حفظ همگرایی قرار داشت، این حکایت به شیوه‌ای دیگر و مثبت‌تر اتفاق می‌افتاد. البته کار و زمان از این حرف‌ها گذشته است؛ اما دلیلی بر آن نیست که دیگر نمایندگان اردبیل تک‌روی او را بهانه‌ای برای زیرپاگذاشتن منافع عمومی استان و البته بسمل کردن اخلاق پای منافع شخصی‌شان بدانند. کارنامه نمایندگان اردبیل در مجلس یازدهم مشخص و در درسترس عینی مردم قرار دارد و این مردم هستند که قضاوت خواهندکرد که چه کسی یا کسانی اردبیل را مفتِ مفت و در مسیر نیل به اهداف شخصی‌اش حراج کرده است.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران