print logo

«دو دو»  اصطلاحی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هنگام مخالفت خود با نطق، طرح، لایحه و یا هر مسئله دیگری که در صحن علنی مجلس جریان دارد، از آن استفاده می‌کنند.این اصطلاح در جلسه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به حمید سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت احمدی‌نژاد حاشیه‌ساز شد؛ زمانی که در همان جلسه برخی از نمایندگان هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور وقت با «دو دو»‌ کردن نسبت به سخنان محمود احمدی‌نژاد واکنش نشان دادند.

البته نمایندگان در همان زمان این موضوع را مطرح کردند که گفتن «دو دو» در جلسه مذکور به معنای مخالفت با برخی مواضع محمود احمدی‌نژاد بوده است، اما در نهایت فریادهای «دو دو» در آن جلسه انتقادات برخی نمایندگان و حتی مردم را در پی داشت.

 

ریشه «دو دو» کجاست؟

براساس این گزارش، در مجلس شورای اسلامی دادن رأی 2 هنگام بررسی رأی اعتماد افراد معرفی شده برای تصدی پست وزارتخانه‌ها و البته در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح و در مجموع در هنگام رأی‌گیری از نمایندگان به معنی مخالفت محسوب می‌شود، عدد 4 نیز موافقت را نشان می‌دهد که همین اعداد بابی برای بیان مخالفت یا موافقت با اشاره به یک عدد را باز کرد.

پیش از آن ماجرا نمایندگان با فشرن کلیدهای 2 (مخالفت) یا 4 (موافق) که بر روی میز نماینده قرار داشت، نظر خود را اعلام می‌کردند  اما پس از اتفاقات جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد و تذکرات مقام معظم رهبری، هیئت رئیسه مجلس عنوان کلید 2 را به مخالف و کلید 4 را نیز به موافق تغییر دادند تا دیگر اصطلاحی با عنوان  2 یا 4 وجود خارجی نداشته باشد. البته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در یکی از جلسات علنی خانه ملت در همان ایام از نمایندگان درخواست کرد که دیگر فریاد «دو دو» در صحن مجلس سر ندهند.

در همین راستا برخی از وکلای ملت نیز خواستار اعلام اسامی کسانی شدند که در صحن علنی مجلس فریاد «دو دو» سر می‌دهند.

 

کوبیدن بر میز جایگزین «دو دو»

پس از گذشت آن ماجرا، نمایندگان تا مدتی از «دو دو» کردن خودداری کردند اما نکته جالب در آنجا بود که در یکی از جلسات مجلس شورای اسلامی، برخی نمایندگان کوبیدن بر میز را جایگزین «دو دو» کردند.

در آن جلسه یکی از نمایندگان مجلس نطقی در حمایت از دولت وقت و انتقاد از نمایندگان مجلس بیان می‌کرد که برخی از نمایندگان با دست خود بر روی میز می‌کوبیدند تا بدین وسیله اعتراضان را نشان دهند.

البته باید به این نکته اشاره کرد که پس از تذکرات مقام معظم رهبری فریادهای «دو دو» نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاهش یافت اما همچنان در برخی جلسات شاهد این اقدام از سوی برخی از نمایندگان برای نشان دادن اعتراضشان هستیم؛ موضوعی که همچنان ادامه داشته و به نظر می‌آید ادامه نیز خواهد یافت.