Menu Close Menu

آرشیو مقالات و اخبار

News and articles archive
آیا شورای بدون چمران به قدرتمندشدن زاکانی و طرفدارانش کمک می کند؟ منتقدان ساکت و گوشه‌نشین می شوند
 مهدی چمران قرن جدید را در بیمارستان آغاز کرد. روزهای ابتدایی فروردین ۱۴۰۱ برای او روزهای سختی بود؛ چندین بار اعضای شورای شهر نزدیک به او از مردم درخواست کردند تا برای شفای او دعا کنند و شهردار تهران هم پس از پایان سفر نوروزی‌اش به جنوب کشو ...
نویسنده : مدیر سیستم ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

آرشیو اخبار و مقالات