Menu Close Menu

آرشیو مقالات و اخبار

News and articles archive
چند سطردرد دل شاعرانه ادبیات فارسی نیاز به نیمایی دیگر دارد
سی روز آنلاین/ مژده ژیان   شعر معاصر ایران با نام نیما، از تکرار و تقلید و کهنه گرایی ها، جهت و سمت و سویی نو گرفت. نیما ، پدر شعر نو در زمان خود با نگرشی نوین و برداشتن قدمی تازه در عرصه ادبیات فارسی امید به تغییر تکرارها و تقلیدها داشت ...
نویسنده : مدیر سیستم ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

آرشیو اخبار و مقالات