Menu Close Menu

بازخوانی تاریخ

این ویدئو بازنشر نطق آتشین رویا کنعانی در نقد دخالت‌های حمید لطف‌اللهیان در امور شوراست.

این ویدئو بازنشر نطق آتشین رویا کنعانی در نقد دخالت‌های حمید لطف‌اللهیان در امور شوراست. کنعانی: شورای شهر، شورای شهرداری نیست ۵ بار به من پیام دادید که کنعانی بیاید که با او سازش کنید! آقای لطف‌اللهیان برگزاری جلسات زیرزمینی در ساعات ۲ و ۳ نیمه شب با برخی از اعضای شورا، برای چیست؟ شما چرا در انتخاب رئیس و نائب‌رئیس و سخنگوی شورا دخالت می‌کنید؟ کنعانی این روزها از مخالف به موافق چرخیده و از حامیان لطف‌اللهیان در شورا شده است

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران