Menu Close Menu

رفتارهای صورتی

تا پیش از انتخابات شورا، رویا کنعانی شخصی ناشناخته در جامعه سیاسی و اجتماعی اردبیل بود. کنعانی به مدد پوستر و با اشتباه محض متولیان لیست امید به یکباره از راست به چپ چرخید، اما خیلی زود راه خود را از حامیانش جدا کرد.

تا پیش از انتخابات شورا، رویا کنعانی شخصی ناشناخته در جامعه سیاسی و اجتماعی اردبیل بود. کنعانی به مدد پوستر و با اشتباه محض متولیان لیست امید به یکباره از راست به چپ چرخید، اما خیلی زود راه خود را از حامیانش جدا کرد، او بارها از مواضع خود را تغییر داد، چرخش مواضع او در قبال شهرداری لطف‌اللهیان نشان داد. او ثبات موضع ندارد رفتارهای او در پارلمان پنجم کم‌شباهت به الهه راستگو نبود! اعتراض وسیله‌ای برای ابراز وجود او شده است راهنما را به چپ زد اما به راست چرخید، و سرمست از پیروزی «پز V ویکتوری» معروف را جلوی دروبین‌ها ثبت کرد. سرنوشت کنعانی شاید تراژیک‌تر از افول همه «چهره‌های خلق‌الساعه» باشد. کنعانی شوخی تلخ اردبیلی‌ها با دموکراسی بود «رفتارهای صورتی» کنعانی در عالم سیاست نشان می‌دهد هنوز از «عوالم کودکانه» فاصله نگرفته است.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران