Menu Close Menu

شهردارِ خسته و وعده‌هایی که بر زمین می‌ماند

طرح تفصیلی کلانشهر اردبیل توسط شهرداری آخرین بار در سال ۸۴ مصوب شده است. 

طرح تفصیلی کلانشهر اردبیل توسط شهرداری آخرین بار در سال ۸۴ مصوب شده است. روند مطالعاتی طرح تفصیلی جدید در سال ۹۳ شروع، اما هنوز در سال ۱۳۹۹ به اتمام نرسیده است. این طرح مهم‌ترین سند برای برنامه‌ریزی شهری و به مثابه قانون اساسی هر کلانشهر است. عمر و کاربرد طرح تفصیلی ۱۰ سال می‌باشد. با گذشت ۱۵ سال از تصویب آخرین طرح و ۷ سال از شروع مطالعات اتمام آن محقق نشده است. روند مطالعاتی طرح تفصیلی از فرایندی فرسایشی، به فرایندی فسیلی تبدیل شده است ضعف در زمان‌بندی اتمام پروژه‌ها در ۶۳ ماه دوران شهرداری لطف‌اللهیان مهم‌ترین شاخصه مدیریت او بوده است. وعده‌های شهرداری در مورد طرح تفصیلی، به مانند پل قدس شعاردرمانی بوده است.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران