Menu Close Menu
آیا صدیف بدری در سراشیبی یک سقوط قرار گرفته است؟

آغازِ یک پایان

آغازِ یک پایان

فعالیت‌های سیاسی بدری، با از دست رفتن شاکله اصلی ادبیات سیاسی‌اش، به اوراق جداگانه دفتری می‌ماند که فاقد معنای واحد است. مقایسه جایگاه بدری در مجلس دهم با مجلس یازدهم، با سایر نمایندگان استان، حاکی از اینست که نقش محوری وی در مجلس دهم با نقش حاشیه‌ای در مجلس یازدهم تعویض شده است.

  سی روز آنلاین/ میرمعظم ابراهیمی:   بدری در مجلس یازدهم با پشت کردن به ادبیات خود در دوره دهم مجلس، در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. امری که نیازمند توجه و بررسی بیشتر است. ایجاد مجمع نمایندگان متحد، برای خلق ادبیات مشترک در راه توسعه استان، بزرگترین شعار تبلیغاتی بدری برای ورود به مجلس دهم بود. شاکله اصلی فعالیت‌های نمایندگان دوره دهم مجلس و سایر اضلاع اصلی مدیریتی استان بر اساس معیار همدلی و اتحاد برای تامین منافع استان سنجیده می‌شد. با آغاز مجلس یازدهم، بدری نشان داد که دیگر اعتقاد چندانی به این معیار ندارد و مسائل را از دریچه دیگری می‌نگرد و این شروعی است بر پایان عصری که با برندینگ مجمع نمایندگان متحد به انتخاب مجدد بدری منجر شده بود. تلاش بدری برای حضور در هئیت رئیسه مجلس به عنوان دبیر، با شکست همراه شد. این شکست با عدم توان برای حضور در هئیت رئیسه کمیسیون عمران مجلس همراه شد. عدم توان برای حضور در هئیت رئیسه مجلس و عدم توان برای حضور در هئیت رئیسه کمیسیون عمران، ناشی از سراشیبی سختی است که بدری در آن قرار گرفته است. او علاوه بر ناکام ماندن در فتح قله‌های جدید در مجلس یازدهم، جایگاه قبلی‌اش به عنوان سخنگوی کمیسیون عمران را نیز از دست داد. فعالیت‌های سیاسی بدری، با از دست رفتن شاکله اصلی ادبیات سیاسی‌اش، به اوراق جداگانه دفتری می‌ماند که فاقد معنای واحد است. مقایسه جایگاه بدری در مجلس دهم با مجلس یازدهم، با سایر نمایندگان استان، حاکی از اینست که نقش محوری وی در مجلس دهم با نقش حاشیه‌ای در مجلس یازدهم تعویض شده است. در حال حاضر نشانه‌هایی مبنی بر تلاش برای عبور از این وضعیت بحرانی، در فعالیت بدری مشاهده نمی‌شود. هوش سیاسی برای حفظ شاکله ادبیات سیاسی و برند بدری از هم پاشیده است و به نظر می‌رسد که رفع این ازهم‌پاشیدگی به سادگی امکان‌پذیر نباشد.     /در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/     

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران