Menu Close Menu
پرونده ثبت نام کاندیداهای استان اردبیل با رکورد شکنی ثبت نام کاندیداها در برخی حوزه ها بسته شد

آزمونی سخت برای منتصبان کم تجربه ستاد انتخابات استان اردبیل

آزمونی سخت برای منتصبان کم تجربه ستاد انتخابات استان اردبیل

مطابق دستورالعمل انتخابات،کاندیداها تنها با دو همراه یا معتمد،اجازه حضور در حوزه های ثبت نام را داشتند و در روند ثبت نام نیز به کاندیداها اجازه داشتن همراه بیشتر داده نشد. اما این دستور العمل برای برخی رعایت نشد و تعدادی از کاندیداها با همراهان 10 نفره در فرمانداری حاضر شدند و در اذهان اینگونه تداعی شد که در خانه خود حاضر شده اند وهمراهان  آقایان نیکزاد وسید کاظم موسوی بیشتر از سایر کاندیداها بود.  

 سی روز آنلاین/ یاشا امید:
دو ماه قبل از انتخابات زمزمه برخی جابجایی‌های مرتبط با انتخابات در فضای سیاسی اردبیل شنیده شد، که در اندک مدتی به واقعیت پیوست و برخی فعالان رسانه ای این جابجاییها را به«مهره چینی بهنام جو» تعبیر نمودند.
برکناری فرماندارِ اردبیل بیش از سایر عزلها توجه اذهان را جلب نمود. کنارگذاشتن جواد زنجانی که کارنامه برگزاری چندین انتخابات را در تجربه خود داشت؛ بیش از همه «شائبه ردپاهایی جهت‌دار» در انتصابها را پررنگ نمود.
انتصابها چنان ناگهانی بود که حتی بسیاری از اصولگرایان نیز انتظار چنین جابجایی در آستانه انتخابات را نداشتند؛ ولی با این تغییر، فضا را برای مانور بیشتر برای خود فراهم شده دیدند!
ثبت نام کاندیداها با چند غایب بزرگ آغاز شد. در دوره گذشته  مالک رضایی به همراه همسر خود در فرمانداری حاضر شد، محمد فیضی اولین کاندیدایی بود که به همراه همسر و فرزند خویش ثبت نام نمود و سایر نمایندگان این دوره آقایان کریمی و بدری نیز به همراه خانواده حاضر شدند.
مطابق دستورالعمل انتخابات،کاندیداها تنها با دو همراه یا معتمد،اجازه حضور در حوزه های ثبت نام را داشتند و در روند ثبت نام نیز به کاندیداها اجازه داشتن همراه بیشتر داده نشد.
اما این دستور العمل برای برخی رعایت نشد و تعدادی از کاندیداها با همراهان 10 نفره در فرمانداری حاضر شدند و در اذهان اینگونه تداعی شد که در خانه خود حاضر شده اند وهمراهان  آقایان نیکزاد وسید کاظم موسوی بیشتر از سایر کاندیداها بود.
در هر پروسه انتخابات بسیاری از موارد به دور از حضور رسانه‌ها تصمیم‌گیری می شود  و حضور کاندیدا در حوزه ثبت نام یکی از مواردیست که چاره‌ای جز حضور اصحاب رسانه وجود ندارد.
اگر رویه برای همه کاندیداها برای حضور در فرمانداریها تعریف شده بود،لازم بود در خصوص تمام کاندیداها رعایت شود.
اگر در تصمیمات دیگر که بدور از حضور رسانه ها و در جلسات خصوصی اتخاذ می شود؛ رویه به همین منوال باشد ممکن است اینگونه داوری شود که آیا تغییرات قبل از انتخابات، برای دلخواه اشخاصی خاص صورت گرفته است؟!!
علی ایحال;آزمونی سخت پیش روی دست اندرکاران انتخابات که سابقه ای در موفقیت دولت تدبیر و امید ندارند وجود دارد و نیکوست تا نگرانیها برطرف شود.
چیدمان اعضای هیات اجرایی و بازرسی در صندوق های اخذ رای و مهره چینی صندوقهای سیار در اتاق شیشه ای صورت گیرد و شاهد انتخاباتی بدون شائبه در استان اردبیل باشیم.


 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/ 

 

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران