Menu Close Menu
یادداشت شفاهی

چالش سنتی درآمد پایین در اردبیل

چالش سنتی  درآمد پایین در اردبیل

اهالی استان اردبیـل از نظـر سرانه درآمدی نصف میانگین درآمدی کشور را ندارند، بـه طـوری کـه نسبت به سایر استان‌ها درآمد مردم این استان از نصف درآمد مردم کشور نیز پایین‌تر است.  

 

 

یعقوب عزیززاده/ عضو شورای اسلامی شهر اردبیل

اهالی استان اردبیـل از نظـر سرانه درآمدی نصف میانگین درآمدی کشور را ندارند، بـه طـوری کـه نسبت به سایر استان‌ها درآمد مردم این استان از نصف درآمد مردم کشور نیز پایین‌تر است.
این بـه معنـی ایـن است کـه شرایط اقتصادی نامناسبی در استان حاکم بوده و تنها با اعتبارات دولتی نمی‌توان توسعه را محقق ساخت. ضروری است برای جبران کمبودها زمینه جذب سرمایه‌گذار در استان فراهم شده و از تمامی قابلیت‌های استان استفاده شود.
یکی از ظرفیت‌ها مرزی بودن استان اردبیل است و  در حالی که ۳۸۰ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان داریم اما وضعیت صادرات مطلوب نیست.
به دلیل برخی مشکلات تجار اردبیلی برای صادرات به گمرکات دیگر مراجعه می‌کنند و این در حالی است که در کشت و صنعت  مغان ۲۲ هـزار هکتار اراضی کشاورزی، کشت می‌شـود و بـا اجرای پایاب خداآفرین ۷۰ هزار هکتار نیز اضافه خواهد شد و لازم است بـرای صادرات محصـولات تولیـدی جـدیـد راهـکاری اندیشیـده شـود. از طرفی کشـورهای غـربـی به دلیل مشکلات سیستم بانکی قادر به ورود به بازار آسیای میانه نیستند و این در حالی است که تولید در کشور ما به صرفه‌تر است و ما توانمندی بیشتری برای ورود به بازار آسیای میانه داریم.
در وضعیتی که دولت از سرمایه‌گذاری منع شده است توسعه شهر اردبیل و استان اردبیل نیازمند جذب سرمایه‌گذاری است و نباید از ظرفیت‌های فعلی غفلت کنیم.   

 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/ 

 

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران