Menu Close Menu
حمایت دکتر فیضی از جریانِ فکری علی دایی

در اهمیت صراحت لهجه

در اهمیت صراحت لهجه

 دکتر فیضی با صراحت لهجه از جریان فکری علی دایی حمایت کرده است. امیدواریم دیگر نمایندگان استان اردبیل و حتی یکصد نماینده فراکسیون مناطق ترک زبان مجلس از جریان فکری علی دایی حمایت کنند تا جامعه ایران بیش از این در منجلاب سیاست زدگی گرفتار نشود.

سی روز آنلاین/ حسین بشیری گیوی:
صراحت لهجه مروارید  گران بهایی است که شخصیت های ملی دارای صراحت لهجه در جامعه ایران هزینه های سنگینی  را بابت آن می پردازند. علی دایی از معدود شخصیت های بین المللی است که در حوزه های مختلف اعم از ورزشی و اقتصادی مهمتر از آن ها در سنت پهلوانی اعتماد تعمیم یافته را در ایران شکل داده است. در جامعه ای که افراد و نهادها با آسیب ها و اختلاس ها اعتمادسوزی می کنند علی دایی اعتماد را در جامعه اعتماد سوز ، ذره دره می سازد. علی دایی دارای اعتماد شخصی بی نظیر می باشد. درباره اعتماد شخصی علی دایی مربی های صاحب سبک بین المللی و حتی تحلیلگران ملی هم اتفاق نظر دارند. در اعتماد بین شخصی علی دایی در جامعه ورزشی و حتی در جامعه مدنی از اعتماد بین شخصی بالایی برخوردار است. علی دایی اعتمادی نهادی را در جامعه ورزشی معنی کرده است. با اینکه دایی یک پرسپولیسی خالص است ولی در مقابل  تیم محبوب خود با تمام توان بازی می کند تا اعتماد نهادی را به نمایش بگذارد. برای اولین بار است که علی دایی در جامعه ایران اعتماد تعمیم یافته را شکل می بخشد. علی دایی در زلزله کرمانشاه به میدان آمد و در جامعه اعتمادسوز شماره حساب اعلام کرد و کشوروندان ایرانی به دایی اعتماد کردند و دایی اعتماد شکل گرفته را به اعتماد تعمیم یافته تبدیل کرد. در یک جمله اگر خلاصه کنم علی دایی یعنی اعتماد اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی و تمام.
علی دایی با صراحت لهجه از حق و حقوق بازیکنان خود دفاع کرد که این صراحت لهجه باعث اخراج وی از سرمربی گری سایپا شد. البته این صراحت لهجه برای اولین بار نیست که باعث اخراج علی دایی می شود. حتی در گذشته رئیس جمهور مهرورز شخصا دستور اخراج علی دایی را صادر کرده بود.
دکتر فیضی نماینده جوان اردبیل با صراحت لهجه از سلطان علی دایی حمایت کرده و از تریبون مجلس از جریان فکری علی دایی حمایت کرده است. حمایت فیضی از علی دایی حمایت از یک شخص نیست، بلکه حمایت از یک جریان فکری مهم و تاثیر گذار در جامعه است.
اولین شاخص این جریان فکری همان صراحت لهجه است که در مقدمه اشاره کردم در واقع دکتر فیضی با صراحت لهجه از این سنت فکری علی دایی حمایت می کند حتی در آینده صراحت لهجه علی دایی به عنوان یک نماد تبدیل می شود.
دومین شاخص این جریان فکری سنت پهلوانی است. در واقع علی دایی وارث سنتی است که  از علی بن ابی طالب تا پوریای ولی تا تختی به ارث رسیده است و این سنت پهلوانی را در جامعه نهادینه می کند. مثال واضح این سنت در زلزله کرمانشاه جامه عمل پوشید.
سومین شاخص این جریان فکری محقق کردن اعتماد در جامعه است. جامعه شناسان درباره اعتماد به زیبایی سخن گفته اند و ثابت کرده اند که سعادت و فلاکت جامعه به میزان اعتماد در آن جامعه بستگی دارد.در جریان فکری علی دایی اعتماد با تمام شاخص ها همچنانکه اشاره کردم معنی شده است.
در هر روی دکتر فیضی با صراحت لهجه از جریان فکری علی دایی حمایت کرده است. امیدواریم دیگر نمایندگان استان اردبیل و حتی یکصد نماینده فراکسیون مناطق ترک زبان مجلس از جریان فکری علی دایی حمایت کنند تا جامعه ایران بیش از این در منجلاب سیاست زدگی گرفتار نشود.

 

/در بازنشر این نوشتار از سی روز آنلاین امانتدار منبع انتشارباشیم/ 

 

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران